Nabídka

Gramatická korektura – při této korektuře Vám do textu a jeho výstavby nezasahuji, opravím pouze pravopisné chyby jako velká písmena, chybějící čárky, po stránce gramatické pak za Vás pohlídám shodu podmětu s přísudkem, skloňování přídavných jmen, a syntaktické neobratnosti. Pokud jste s mateřštinou na kordy, nebo český jazyk není Vaše mateřština, rozhodně se vyplatí nechat si text zkontrolovat.

Stylistické úpravy – jsou třeba tam, kde trpí srozumitelnost textu. Pokud nevynikáte ve slohu, ale víte, jakou myšlenku chcete vyjádřit, jsou stylistické úpravy nezbytné. Jde o rozsáhlejší změny v textu, které usnadní pochopení složitých souvětí či technických postupů. Zároveň za Vás pohlídám dodržení jednolitého jazykového stylu s jeho náležitostmi. Ať se Váš hlas nese textem čistě a bez zbytečných zadrhnutí.

Kompletní korektura – kombinuje gramatickou a stylistickou korekturu. Navíc automaticky hlídám i typografické nedostatky jako dvojité mezery, odsazení, chybějící či přebývající tečky za větou a podobné.

Své texty zasílejte v elektronické podobě. Zanesení a oprava komentářů je tak snazší pro obě strany. Doba vypracování je individuální, závisí na délce a náročnosti textu i oprav. Pokud zašlete text, nebo jeho část rovnou při zadávání zakázky, rychleji se domluvíme na ceně i termínu.