Úvodní stránka

Nabízím gramatické i stylistické korektury Vaší seminární, bakalářské, diplomové i libovolné jiné práce. Chcete si být jisti, že práce, kterou odevzdáváte, je po všech stránkách bez chyb. Protože není nic horšího, než když dobře argumentovanou práci kazí gramatické chyby a stylistické neobratnosti. Jasný, přehledný text bez chyb je Vaší nejlepší vizitkou.

Vyřeším za Vás problémy a záludnosti odborného stylu. Od oprav překlepů, přes drobné stylistické úpravy, až po komentáře k výstavbě textu jako celku. Je těžké mít od svého textu odstup, když na něm pracujete den co den. Já Vám nabízím pohled zvenčí. Pomůžu Vám s překlepy, neobratnými formulacemi, i strukturou textu.

K diplomovým pracím nabízím i překlad anotace a klíčových slov do angličtiny.

Pro firmy nabízím korektury webových stránek, propagačních materiálů, reklamních a inzertních textů, i případné obchodní korespondence. A jako studentům nabízím překlady anotací, firmám dokážu vypracovat překlady korespondence a firemních prezentací.

Vy víte, co chcete říct, já vím jak.